Marek Kozák v soutěži Pražského jara

     Ve čtvrtek 12. května začal tradičním zahajovacím koncertem již 71. ročník mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Tento festival přináší nejen řadu koncertů, ale pečuje také o mladé interprety. Proto již rok po vzniku festivalu byla založena mezinárodní interpretační soutěž, která se koná každoročně v různých nástrojových oborech před zahájením koncertního programu festivalu. Letošní ročník Pražského jara nabídl dva soutěžní obory – trubku a klavír.                                                                                                                                                            Klavírní soutěž začala již 9. května, kdy se uskutečnilo 1. kolo, kterého se zúčastnilo celkem 62 klavíristů z celého světa. Nejpočetnější skupina mladých klavíristů přiletěla z Korey (37), Česká republika byla zastoupena 13 klavíristy. Dalšími účastníky pak byli klavíristé z Brazílie, Japonska, Kanady, Ruska aj. Vlastní výkony hodnotila porota, jejíž předseda byl z Velké Británie, další členové pak z Polska, Kanady, Slovenska a ČR.                             Druhé kolo soutěže pak proběhlo 12. 5. a bylo již ve znamení souboje pěti českých a sedmi korejských klavíristů. Každý musel předvést povinný program v délce 45 minut.                                                                          O den později se konalo závěrečné třetí kolo. Provedení klavírního koncertu s orchestrem se týkalo již jen čtyř soutěžících, z toho tři byli z Korey a jeden jediný z ČR! A tím jediným reprezentantem naší země, který se úspěšně probojoval až do posledního kola, byl Marek Kozák. A pak se již napjatě čekalo na ohlášení výsledků. Marek Kozák získal vynikající druhé místo!!

Po úspěchu v Chopinovské soutěži ve Varšavě 2015 se tedy Marek znovu probojoval mezi špičku světových klavíristů. S radostí blahopřejeme!

M Kozak mailsize_17    M Kozak mailsize_10    M Kozak (foto)

                                                                                                                                                                                               Za ZUŠ Jožky Matěje Jiřina Řezanková