Přijímací a talentové zkoušky do Základní umělecké školy
Jožky Matěje Brušperk

        V souladu s vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání vyhlašuji přijímací a talentové zkoušky (zápis) pro školní rok 2016/2017 do hudebního a výtvarného oboru v těchto termínech:

  • pondělí 13. června a úterý 14. června 2016 vždy od 16:00 do 18:00 hodin v prostorách ZUŠ Brušperk, Sportovní 584

Hudební obor:

Přijímáme děti ve věku 5 – 6 let do přípravného studia (příprava ke hře na nástroj, zpěvu) na základě prokázání předpokladů ke vzdělávání.

Starší děti (které k 1. 9. 2016 dovrší 7 a více let) přijímáme do studijního zaměření hra na nástroj nebo sólový zpěv na základě vykonání talentové zkoušky.

              U dětí budeme zjišťovat vlohy těmito činnostmi:

  • zpěv jednoduché lidové písně
  • elementární rytmická schopnost (tleskáním dítě opakuje jednoduchý rytmický útvar)
  • sluchová analýza (dítě rozeznává vyšší a nižší tón, zopakuje zahranou jednoduchou melodii atd.)

Výtvarný obor:

Přijímáme děti ve věku 5 – 6 let do přípravného studia (výtvarná školička) na základě prokázání předpokladů ke vzdělávání.

Starší děti (které k 1. 9. 2016 dovrší 7 a více let) přijímáme do studijního zaměření Výtvarná tvorba na základě vykonání talentové zkoušky.

              U dětí budeme zjišťovat vlohy kresbou na místě.

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu zákonného zástupce. Přihlášku je možné vyplnit na místě nebo stáhnout na webových stránkách školy. Bližší informace na emailové adrese reditel@zusbrusperk.cz nebo případně na telefonních číslech 558 666 275, 777 487 741.

                                                                                                                                                                                                                         Mgr. BcA. Jan Strakoš

ředitel ZUŠ Jožky Matěje Brušperk