60. výročí ZUŠ J. Matěje

V rámci oslav 60.výročí naší školy proběhnou tyto akce:

27.11.2015 17:00 Klavírní recitál Marka Kozáka koncertní sál ZUŠ
16.12.2015 16:30 Z výtvarky až do Louvru aneb co se stane s obrazem,
když se malíř nedívá
sál ZUŠ+chodba, učebna VO
20.12.2015 15:00 Vánoční koncert kostel sv. Jiří v Brušperku
09.02.2016 15:00 Masopustní veselí náměstí Brušperk
18.03.2016 17:00 Radostné zpívání koncertní sál ZUŠ
01.04.2016 17:00 Koncert úspěšných absolventů koncertní sál ZUŠ
07.04.2016 17:00 Jarní koncert sál ZŠ na Hukvaldech