Absolventský koncert I.

Ve čtvrtek 7. května 2015 od 17:00 hodin se v koncertním sále ZUŠ uskuteční první ze čtyř absolventských koncertů žáků naší školy. V letošním školním roce absolvuje I. stupeň studia  19 žáků a II. stupeň studia 7 žáků. Na tomto koncertě se představí Karolína Pluhařová (klavír, uč. Petra Kubalová), Michaela Havranová (klavír, uč. Petra Kubalová) a Pavla Sanitrová (flétna, uč. Pavel Konečný). Srdečně Vás zveme k návštěvě.