Informace k organizaci výuky – nově přijatí žáci

  • Slavnostní zahájení pro nově přijaté žáky proběhne v úterý 2. září 2014 v 16.30 hodin v koncertním sále školy.  Seznam žáků s přiřazením k jednotlivým učitelům bude vyvěšen na nástěnce školy ve 2. patře od 1.září 2014.
  • Rozvrh kolektivních předmětů je zveřejněn ZDE.
  • Podklady k uhrazení úplaty za vzdělávání (školného) obdržíte u svých třídních učitelů na první vyučovací hodině, stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2014/2015 naleznete ZDE.
  • Organizace nového školního roku 2014/2015 a stanovení jednotlivých prázdnin naleznete ZDE.