Informace k organizaci výuky pro nově přijaté žáky

  • Slavnostní zahájení pro nově přijaté žáky do hudebního oboru proběhne ve středu 2. září 2015 v 16:30 hodin v sále školy. Slavnostní zahájení pro nově přijaté žáky do výtvarného oboru proběhne v úterý 1. září 2015 ve 14 hodin v učebně výtvarného oboru. Seznam žáků s přiřazením k jednotlivým učitelům naleznete ZDE. Úplný seznam bude také vyvěšen na nástěnce školy ve 2. patře.
  • Rozvrh kolektivních předmětů hudebního oboru je zveřejněn ZDE. Noví žáci budou mít za povinnost navštěvovat kromě individuální výuky také Hudební hrátky nebo Přípravnou hudební výchovu (v závislosti na zařazení do ročníku). Termín výuky hry na nástroj/zpěvu bude domlouván individuálně s třídními učiteli po skončení slavnostního zahájení.
  • Podklady k uhrazení úplaty za vzdělávání (školného) obdrží zákonní zástupci žáků prostřednictvím e-mailové korespondence, případně budou předány žákům na první hodině. Stanovení výše školného pro školní rok 2015/2016 naleznete ZDE.
  • Organizaci nového školního roku včetně termínů prázdnin naleznete ZDE.