Ohlédnutí za koncertem rodičů s dětmi

 

Ve čtvrtek 20. dubna se naplnil sál ZUŠ dětmi a hlavně jejich rodiči a prarodiči, aby předvedli svůj společně nastudovaný repertoár. Mohli jsme slyšet různé nástrojové obsazení: čtyřruční i šestiruční hra na klavír, tři kytary, dvoje housle a kavír, hoboj a cimbál, flétna a kytara, dva klarinety, dvoje housle doprovázené klavírem a kontrabasem, čtyrruční hra na klavír doprovázená harmonikou apod. Po celou dobu koncertu panovala velmi příjemná a domácí atmosféra, rodiče se s dětmi doma pečlivě připravovali na svá vystoupení. Doufáme tedy, že se za rok opět společně setkáme na pódiu!