Koncert žáků ZUŠ v Základní škole ve Staré Vsi n. Ondř.

ZUŠ Brušperk připravila pro žáky ZŠ ve Staré Vsi n. Ondř. výchovný koncert. Citujeme z dopisu, který přišel na vedení školy:

V pondělí 19. 5. 2015 připravila  p. uč. Klimešová spolu s p. uč. Habernalem výchovný koncert pro naše žáky. Jejich  vystoupení – sboru žáků ZŠ, sólistů a komorního sboru ZUŠ p. uč. Klimešové, vystoupení flétnistů ZUŠ s p. uč. Habernalem bylo opět dokonalé. Ukázali, jak veliký kus práce udělali během tohoto školního roku. Tentokrát do hlediště našeho školního vestibulu usedli žáci 5.-8. ročníku. Průvodní slovo p. uč. Klimešové obohatilo přehled a znalosti našich žáků v oblasti hudební výchovy. Vystoupení se všem velmi líbilo a oběma vyučujícím patří velké poděkování za přípravu tohoto koncertu.

Děkuji za spolupráci v tomto školním roce.

S pozdravem Yvetta Kunzová, zástupce ředitele ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí