Naši žáci hráli s cimbálovou muzikou Ondřejnica

V neděli 8. ledna 2017 hrála cimbálová muzika Ondřejnica při mši svaté v kostele sv. Jiří ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Žáci naší školy nacvičili také pár vánočních koled, jako např. Štěstí, zdraví nebo Pásli ovce Valaši, které pak společně zahráli s dalšími dětmi muzikantů Ondřejnice.                            

                                                                                                                  Jana Hýlová