Ohlédnutí za uplynulým školním rokem

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem na ZUŠ Jožky Matěje

Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk dovršila na konci června 63. školní rok od svého založení. Za tu dobu školou prošly tisíce žáků. Ve školním roce 2018/2019 škola nabídla umělecké vzdělání 373 žákům, z čehož 290 dětí navštěvovalo hudební a 83 výtvarný obor. Učitelský kolektiv se rozrostl o dva nové muzikanty. Hru na klavír začala vyučovat Monika Štefková, hře na housle začal učit Martin Foral.

Žáci základní umělecké školy se v průběhu roku účastnili nejen tradičních vystoupení, kterými jsou veřejné předehrávky žáků a absolventské koncerty. Mezi další koncerty, které připravili učitelé společně s žáky, byly např. koncert rodičů s dětmi, vánoční vystoupení v domově pro seniory Ondráš a v kostelích ve Staré Vsi a v Brušperku, vystoupení varhanního oddělení školy v rámci folklórního festivalu v kostele sv. Jiří v Brušperku či Radostné zpívání. Pravidelně také vystupují na vernisážích, které připravuje Galerie Chagall v prostorách Národního domu. Novinkou, která se objevila v závěru školního roku, byl varhanní koncert připravený u příležitosti pořízení nových digitálních varhan. Tento nový nástroj umístěný v sále školy slouží jak pro pravidelnou výuku, tak i pro obohacení našich koncertů a vystoupení.

Žáci hudebního oboru zaznamenali v uplynulém školním roce řadu úspěchů. Pravidelně se zúčastňujeme soutěží, které organizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Letos proběhly tyto soutěže mj. v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Naši školu reprezentovalo trio ve složení Alexandra Piskořová – příčná flétna, David Dostál – klarinet, Vít Kuňák – kytara. Probojovali se přes okresní a krajské až do ústředního kola a přivezli zasloužené 1. místo. Poslední březnová neděle se nesla ve znamení soutěžního klání na Základní umělecké škole v Novém Jičíně. Probíhala zde houslová soutěž s mezinárodní účastí soutěžících z Polska a Slovenska. Náš žák Ondřej Dostál obsadil krásné 2. místo. Druhé místo získal také Martin Weidinger ve hře na tubu v mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů v Brně. Ohlédneme-li se ještě na počátek školního roku, musíme ještě zmínit 6. ročník soutěže s názvem „Múzy Ilji Hurníka“. Soutěž je určena žákům hudebních a výtvarných oborů Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Této přehlídky se zúčastnili i žáci naší školy. Ve zlatém pásmu se umístil Petr Čech a bronzové pásmo získala Marie Křimská.

Žáci výtvarného oboru připravili dvě výstavy, jednu vánoční a jednu v měsíci květnu na téma S knihou okolo Brušperku v rámci připomínky oslav 750. výročí založení města. Další významnou činností výtvarného oboru je příprava masopustního veselí, do kterého se zapojuje spolu s hudebním oborem přípravou masek, kostýmů a programu.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem žákům i kolegům za uplynulý školní rok, za jejich píli a spoustu vykonané práce. Všem rodičům a příznivcům školy děkuji za jejich podporu.

Mgr. Jan Strakoš, ředitel školy