Radostné zpívání

22. března 2013 od 16:30 hodin

Zveme Vás na tradiční koncert Radostné zpívání, na kterém vystoupí žáci pěvecké třídy p. uč. Šárky Dvorské a cimbálová muzika Tragač.