Umístění žáků v okresní a krajské soutěži

Ministerstvo školství vyhlašuje vždy v tříletých cyklech soutěže pro žáky ZUŠ. V letošním roce pro hru na kytaru, housle a klavír. Ze školního kola, které se uskutečnilo v lednu, postoupilo do okresního kola 14 žáků z naší školy. Umístění žáků v soutěži