Výsledky ústředního kola soutěží ZUŠ

Ve dnech 3. – 6. května probíhala v Praze ústřední kola ve hře na dechové nástroje. Moravskoslezský kraj neměl v těchto kolech přílišné zastoupení, statistika uvádí kolem 10%. O to máme větší radost z výsledků našich žákyň, protože konkurence je opravdu velká.

Fantastická umístění a obrovské gratulace patří Alexandře Piskořové, která získala 1.místo, Barboře Lisické, která se umístila rovněž na 1. místě a Zuzaně Lisické, která obdržela 2.místo!