Výuka během ředitelského volna na ZŠ V. Martínka beze změn

Ve dnech 16. a 17. 5. 2016 je vyhlášeno na ZŠ Vojtěcha Martínka ředitelské volno.
Výuka naší základní umělecké školy probíhá beze změn.

Mgr. Jan Strakoš, ředitel