Změna výuky v týdnu od 8. – 12. 6.

Vážení rodiče,

v týdnu od 8. – 12. června 2015 se konají postupové a přijímací zkoušky. Proto v tomto týdnu odpadá veškerá kolektivní výuka hudebního oboru. Rovněž odpadá individuální výuka (hra na nástroj, příp. sólový zpěv), ale jen těm žákům, kteří vykonávají postupové zkoušky do dalšího ročníku. Žáci, kteří postupové zkoušky nekonají (absolventské ročníky, odhlašující se žáci), budou mít hodinu individuální výuky dle domluvy se svým vyučujícím.

Výuka výtvarného oboru probíhá beze změn.

Jan Strakoš, ředitel