Dílo

Kompletní seznam skladeb:

 • Ach synku, synku, doma-li jsi – pro komorní sbor a komorní orchestr (3:00)
 • Aj zpívá slavíček – pro komorní sbor a komorní orchestr (5:20)
 • Ariety – pro smyčcový kvartet, lesní roh a soprán sólo (6:00)
 • Arménský tanec – pro velký dechový orchestr (5:20)
 • Balada o králi z Tuly – pro nižší hlas a klavír (3:00)
 • Biblické písně – pro sólo, varhany, violu, anglický roh (6:00)
 • Brušperská polka – pro větší dechový orchestr (4:00)
 • Canzona per tromba e piano (8:20)
 • Canzonetta – pro sólovou trubku a klavír (7:00)
 • Čis něbyl doma – pro symfonický orchestr, sbor a sólo (3:00)
 • Česká lidová mše:            a) pro sbor unisono, 11 dechových nástrojů a tympány                                                         b) pro sbor unisono a varhany (20:00)
 • Četařka na dovolené. Tanec o vojačce – balet (7:00)
 • Čtyricet dnů Hory Musa Dagh – opera (130:00)
 • Dám Ti svůj šáteček – pro komorní orchestr a komorní sbor (3:00)
 • Danuška – mazurka pro dechový orchestr (4:00)
 • Dechový kvintet (14:00)
 • Deset dvouhlasých invencí pro 2 pozouny (ad. lib. 2 fagoty, 2 kontrabasy) (25:00)
 • Deset trojhlasých invencí pro 3 pozouny (ad. lib. 3 fagoty, 3 kontrabasy) (25:00)
 • Dělník – symfonická freska pro velký dechový orchestr (10:00)
 • Dobrú noc – pro dětský sbor, sólo a komorní orchestr (5:00)
 • Dramatická symfonie (č. 3) – pro orchestr (26:00)
 • Druhá taneční hudba z opery Čtyřicet dnů… – pro symfonický orchestr (12:00)
 • Duetto Gabriela Bagratjana a Agi Ruffaatha z opery. . . ( 10:00)
 • Ej něcem páleneho (4:00)
 • Eště se ráz obzrieť mám (5:00)
 • Fantazie alla Mazur – pro violu sólo a orchestr (12:00)
 • Fantazie pro varhany (12:00)
 • Fialenka – pro menší dechový orchestr (3:20)
 • Final presto pro pozouny (10:00)
 • Foxtrot – pro jazzový orchestr (2:50)
 • Habanera – pro jazzový orchestr (3:00)
 • Haničce – pro velký dechový orchestr (4:00)
 • Haničce k narozeninám – pro dechový orchestr (3:20)
 • Harlekýn – kvapík pro dechový orchestr (3:00)
 • Hartovský valčík  (3:00)
 • Holubičí očka tvoje – pro sólo, komorní sbor a komorní orchestr (3:00)
 • Houzké je mi houzké – pro sólo, sbor a orchestr (4:00)
 • Hudba pro 4 smyčcové nástroje a klavír (4:00)
 • Hudba pro 5 žesťových nástrojů. Ommagio a Leoš Janáček (16:00)
 • Hulán (7:00)
 • Informatorium – pro trubku (pozoun, fagot, eufonium, příp. kontrabas)
 • Iniciály – pro sólo, smíšený sbor, orchestr, recitátora a elektronický záznam na text
 •                  epištoly sv. Pavla Korinťanům. (35:00)
 • Intermezzo alla Polka – pro malou dechovku (4:20)
 • Invence pro flétnu a klavír (10:00)
 • Invokace – kvartet pro pozouny (9:00)
 • Jagareček – pro větší dechový orchestr (3:00)
 • Jaro v zahradách athénských – pro velký smyčcový orchestr, harfu sólo (4:00)
 • Jestřábek – pro dechový orchestr (3:00)
 • Kam podzim zavál lístek z javora – pro velký dechový orchestr (7:30)
 • Kavkazské intermezzo – pro velký orchestr (8:00)
 • Kazašské intetmezzo – pro smyčce, klavír a bicí (4:00)
 • Kde zastavil se čas – cyklus písní pro soprán s průvodem klavíru (12:30)
 • Když jsem k vám chodíval přes ty lesy – pro komorní sbor a kom. orchestr (3:00)
 • Když sa bůček zelená – pro dětský sbor a malou instrumentální skupinu (2:00)
 • Klavírní variace ( 10:00)
 • Concertino pro pozoun (20:00)
 • Koncertní mazurka – pro dechový kvintet (4:00)
 • Koncertní polonéza (4:20)
 • Koncert pro fagot s průvodem smyčcového orchestru a klavíru (20:00)
 • Koncert pro flétnu a smyčcový orchestr s cembalem (18:00)
 • Koncert pro housle a orchestr (22:00)
 • Koncert pro klarinet a komorní orchestr (18:00)
 • Koncert pro pozoun a komorní orchestr (24:00)
 • Koncert pro pozoun a orchestr (24:00)
 • Koncert pro trubku a komorní orchestr (18:20)
 • Koncert pro violoncello a velký orchestr (22:00)
 • Koncert pro violu a orchestr (30:00)
 • Kováček – polka pro dechový orchestr (3:00)
 • Kvapík – pro menší orchestr (4:00)
 • Kytice na Mohylu – symfonická rapsodie pro velký orchestr (l6:00)
 • Kytička k pomníku padlých na Mamajevském Kurganě – symfonická fantazie pro velký orchestr (18:00)
 • Láska v moravské lidové písni – pro mužský pěv. soubor a malý orchestr (10:00)
 • Lašská lidová polonéza – pro velký dechový orchestr (4:80)
 • Lašská lidová serenáda – pro velký dechový orchestr (5:30)
 • Lašská lidová serenáda z Hartů (10:00)
 • Lidové písně pro dětský sbor a malou instrumentální skupinu (5:00)
 • Loučení s květy – baletní hudba (9:00)
 • Lyrický valčík z opery Čtyřicet dnů Hory Musa Dagh (6:00)
 • Májová – pro dětský sbor a malou instrumentální skupinu (2:00)
 • Malí trubači – pochod pro velký dechový orchestr (3:00)
 • Mazur – pro dechový orchestr (3:00)
 • Milý, matka tvoje zemřela – pro komorní soubor, sólo a komorní orchestr (3:20)
 • Moskálen marš, aneb hold statečným Moskvanům – pro velký dech. orchestr (3:50)
 • Myslivecký – pro symfonický orchestr (10:00)
 • Na košatském vinobraní – pro velký dechový orchestr (4:00)
 • Náměstí Yoghonoluku – scéna z opery pro soprán, sbor a velký orchestr (8:00)
 • Na slatinských lukách – pro dětský sbor a malou instrumentální skupinu (2:00)
 • Nástup padlých sportovců – pro velký dechový orchestr (3:20)
 • Náš starý mlýn – pro malý dechový orchestr (3:20)
 • Na tom našem slezsku – pro velký dechový orchestr (4:00)
 • Na tych fojtových lukách:       a) dětský sbor a hoboj (2:00)
                                                      b) smíšený sbor (3:00)
 • Návraty – pro malý dechový orchestr (4:00)
 • Něněchtě nás dluho státi – pro dětský sbor a malou instrumentální skupinu (1:30)
 • Neodcházej slunce – pro dětský sbor, klavír a hoboj (2:00)
 • Nocturno – pro hoboj sólo, smyčce a harfu (8:00)
 • Nový školní rok – pro dětský sbor a malou instrumentální skupinu (2:00)
 • Odkud jdeš – pro komomí orchestr a komorní sbor (4:00)
 • Ofélie – 3 vokální fresky pro soprán sólo, 12 dívčích hlasů a malý komorní orchestr (12:00)
 • Ohlasy Lašska – cyklus 5 znělek pro komorní orchestry (5:00)
 • Ostnaté nebe – cyklus písní pro vyšší hlas a komorní orchestr (15:00)
 • Partyzánská romance – pro baryton a velký orchestr (2:00)
 • Pěsnička svatební – pro dechový orchestr (3:00)
 • Pět intermezz pro flétnu a klavír (12:00)
 • Pět vánočních písní – pro malý orchestr (20:00)
 • Pět znělek pro mezinárodní kongresové federace hráčů na žest’ové nástroje v Montrealu (5:00)
 • Pionýrský den – pro dětský sbor a malou instrumentální skupinu (1:30)
 • Pocta Juliu Fučíkovi – pro velký dechový orchestr (6:00)
 • Podvečer – pro dětský sbor a komorní orchestr (3:00)
 • Pochod – pro dechový orchestr (12:00)
 • Pochod pohotovostního pluku – pro velký dechový orchestr (3:30)
 • Pomněnka z Lysé Hory – pro dechový orchestr (3:20)
 • Pozdrav armádním sportovcům – pochod pro velký dechový orchestr (4:00)
 • Pozdrav pěšímu pluku č. 8 – pro velký dechový orchestr (3:00)
 • Pozdrav SSM – slavnostní pochod pro velký dechový orchestr (4:00)
 • Pozdrav ÚH FMV – pochod pro velký dechový orchestr (4:20)
 • Předehra – pro symfonický orchestr (9:30)
 • Radostná předehra – pro symfonický orchestr (10:00)
 • Rapsodie pro violu a orchestr (30:00)
 • Rekrutská – maďarská píseň pro symfonický orchestr a sbor (3:00)
 • Romance pro smyčce (7:00)
 • Sborový zpěv – kantáta pro soprán, sbor a orchestr (35:00)
 • Setkání v Jaltě – pro malý dechový orchestr (4:00)
 • Slavnostní pochod horníků – pro velký orchestr (8:00)
 • Slibuji vám – vojenský pochod (7:00)
 • Smuteční hudba – pro 3 trubky, 4 pozouny a tubu (3:00)
 • Smuteční serenáda (30:00)
 • 1. smyčcový kvartet (16:00)
 • 2. smyčcový kvartet (18:00)
 • Sonáta pro hoboj s průvodem komorního orchestru (18:00)
 • Sonáta pro housle a klavír (27:00)
 • Sonáta pro pozoun, 12 smyčcových nástrojů a klavír (18:00)
 • Sparťák – pro dechový orchestr (3:00)
 • Step-fox – pro jazzový orchestr (3:00)
 • Svita pro hoboj (16:00)
 • Svita pro komorní orchestr (15:00)
 • Svita pro 15 dechových nástrojů, harfu, kontrabas a tympány (12:00)
 • 1. symfonie D dur – pro sóla, sbor a orchestr (70:00)
 • 2. symfonie (35:00)
 • 4. symfonie (22:00)
 • 5. symfonie (20:00)
 • Šaryšský tanec – pro symfonický orchestr (8:00)
 • Šest písní na slova Elsy Weberové – pro zpěv, klavír a zpěv s průvodem komorní harmonie (20:00)
 • Španělský tanec – pro menší orchestr (4:30)
 • Tanec – pro dechový orchestr (10:00)
 • Taněc č. 1 – pro symfonický orchestr (12:00)
 • Taněc č. 2 – pro salonní orchestr (3:00)
 • Taneční svita z Podbeskydí (20:00)
 • Ta stará bříza – pro malý dechový orchestr (4:00)
 • Těšínský mazurek – pro velký dechový orchestr (3:30)
 • Trojkoncert pro trubku, lesní roh, pozoun a komorní orchestr (18:00)
 • Třasená polka Mamince – pro dechový orchestr (4:00)
 • Tře běželi do Betléma – pro malý sbor a malou instrumentální skupinu (2:00)
 • Tři písně pro baryton a klavír (12:00)
 • Tři tance pro velký orchestr: Slezský tanec, Trojan – dvojan, Kožuch (16:00)
 • Tvůrci – kantáta pro sóla, sbor a orchestr (20:00)
 • U fojtova dvorka – pro dětský sbor (3:00)
 • Ukolébavka – píseň s průvodem klavíru nebo kytary pro dětský sbor a malou instrumentální skupinu (3:00)
 • Ukolíbavka – pro sóla, ženský (dětský) sbor a malou instrumentální skupinu (2:00)
 • U našich stájů – pro symfonický orchestr, sbor a sóla (5:00)
 • Uspávanka – pro komorní orchestr a komorní sbor (5:00)
 • Valčík cis moll – úprava valčíku F. Chopina pro smyčcový kvartet a flétnu (4:00)
 • Valčíková fantazie Setkání v Paříži – pro velký dechový orchestr (5:00)
 • Vals Trist – pro menší orchestr (6:00)
 • Variace na vlastní téma pro altsaxofon s průvodem komorního dechového orchestru, klavíru a 2 kontrabasů (12:00)
 • Variace pro violu a orchestr (10:00)
 • Ve službách zákona – pro velký dechový orchestr (8:20)
 • Vesna na Lašsku – baletní hudba pro velký dechový orchestr (6:00)
 • Vodníček v rákosí – pro velký dechový orchestr (3:30)
 • Vojenská – pro symfonický orchestr, sólo a sbor (5:00)
 • Vokální fuga na slova amen – aleluja (7:00)
 • Všichni vy na slezské – pochod pro dechový orchestr (3:00)
 • V širém poli hruška stojí – pro symfonický orchestr, sbor a sóla (8:00)
 • V trnavské hospodě Na šenku – lašské intermezzo pro velký dech. orch. (3:20)
 • Waltz. Serenáda – pro jazzový orchestr (3:00)
 • Zahučely hory, zahučely lesy – pro komorní sbor a komorní orchestr (3:00)
 • Zasvítilo slunko – pro tenor sólo a komorní orchestr (4:00)
 • Zbojnický – pro symfonický orchestr (8:00)
 • Zbojníkova žena – dramatická freska pro baryton a mezzosoprán sólo, komorní dívčí sbor a komorní orchestr (10:00)
 • Zdravice k 70. výroči VŘSR – pro velký dechový orchestr (4:00)
 • Zdravice slezským plukům – pro velký dechový orchestr (neuved.)
 • Zpěv domova – melodram pro sólo recitátora s průvodem kom. orchestru (8:00)
 • Židovská lidová poezie – pro komorní orchestr, komorní sbor a sólo (12:00)