Informace pro nově přijaté žáky

  • Slavnostní zahájení pro nově přijaté žáky do hudebního oboru proběhne v pátek 2. září 2016 v 16:30 hodin v sále školy. Slavnostní zahájení pro nově přijaté žáky do výtvarného oboru proběhne rovněž v pátek 2. září 2016 ve 16:30 hodin v učebně výtvarného oboru. Seznam žáků s přiřazením k jednotlivým vyučujícím bude vyvěšen na nástěnce školy ve 2. patře a na vstupních dveřích do budovy ZUŠ.
  • Rozvrh kolektivních předmětů hudebního oboru je zveřejněn ZDE.  Rozvrh kolektivních předmětů výtvarného oboru je zveřejněn ZDE. Noví žáci budou mít za povinnost navštěvovat kromě individuální výuky také Hudební hrátky nebo Přípravnou hudební výchovu (v závislosti na zařazení do ročníku). Bližší informace ke kolektivní výuce budou sděleny na slavnostním zahájení. Termín výuky hry na nástroj/zpěvu bude domlouván individuálně s třídními učiteli po skončení slavnostního zahájení, případně po osobní domluvě s třídním vyučujícím v jiném termínu.
  • Podklady k uhrazení úplaty za vzdělávání (školného) obdrží zákonní zástupci žáků prostřednictvím e-mailové korespondence, případně budou předány žákům na první hodině. Stanovení výše školného pro školní rok 2016/2017 naleznete ZDE.
  • Organizaci nového školního roku včetně termínů prázdnin naleznete ZDE.