Škola získala čestný název

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje Základní umělecké škole Brušperk, příspěvková organizace, čestný název.

 

Je nám milou povinností oznámit Vám, že od 1. prosince 2013 nese Základní umělecká škola Brušperk čestný název po našem rodákovi, hudebním skladateli Jožkovi Matějovi. Tento název byl škole udělen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě naší žádosti.

Svým kompozičním významem je Jožka Matěj bezpochyby pokračovatelem svého krajana Leoše Janáčka. Ačkoli je jejich hudba odlišná, mají přesto mnoho společného. Oba totiž vycházejí z folklorních tradic a melodiky svého rodného kraje. Udělení čestného názvu naší škole je prvním krůčkem ke znovunalezení Matějova odkazu nejen městu Brušperk, ale také dalším generacím na poli české kultury.