Vystoupení pro ZO SPCCH

V Brušperském zpravodaji bylo otištěno poděkování za vystoupení našich žáků na členské schůzi Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami. Dovolujeme si jej ocitovat a doložit pár fotografií z této akce:

Ve čtvrtek 22. října 2015 se konala podzimní členská schůze ZO SPCCH Brušperk. S kulturním programem vystoupili žáci ZUŠ Jožky Matěje Brušperk pod vedením pedagogů Šárky Dvorské, Pavly Šimíčkové a Martina Czerného. Od těch nejmladších až po téměř končící žáky ZUŠ předvedli pásmo instrumentálních skladeb, sólového, sborového zpěvu a zahrála i rocková kapela. Vystoupení se všem moc líbilo, o čemž svědčil bouřlivý potlesk na závěr. Vždyť zahráli a zazpívali písničky našeho mládí a některé dojali až k slzám. Děkujeme za ochotu a vstřícnost vedení ZUŠ J. Matěje. Přejeme jim mnoho takových vydařených akcí, jako byla ta naše.

Břetislav Laník, předseda ZO SPCCH Brušperk