O škole

Název školy: Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Brušperk, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk,
urad@brusperk-mesto.cz
Vstup do právní subjektivity: 1. 7. 2012
IČO: 72 564 296
Bankovní spojení: 343 743 0349/0800
Ředitel: Mgr. Jan Strakoš
Základní statistické údaje: Počet pedagogických pracovníků: 21
Počet nepedagogických pracovníků: 2