Rozvrhy

Rozvrh výuky kolektivních předmětů pro školní rok 2017/2018

aktualizace rozvrhů ke dni 31. 8. 2017

Použité zkratky povinných kolektivních předmětů:

ZKRATKA NÁZEV PŘEDMĚTU ROČNÍK
PHV Přípravná hudební výchova přípravné studium
HH Hudební hrátky 1., 2. ročník
NaH Nauka o hudbě 3., 4., 5. ročník

Výuka na kmenové budově v Brušperku

PHV, HH, NaH

 ČAS PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA
1410 – 1455 1. ročník   2. ročník
1500 – 1545 4. ročník   PHV
1600 – 1645 3. ročník   1. ročník
1650 – 1735 5. ročník   3. ročník
Místo konání
Vyučující
ZŠ uč.č.10
Jana Hýlová

ZŠ uč.č.10
Jana Hýlová

Povinně volitelné předměty

PŘEDMĚT DEN ČAS VYUČUJÍCÍ UČEBNA
Pěvecký sbor pondělí 1600 – 1645 Jana Hýlová
ZŠ I. stupeň
Souborová hra pondělí 1600 – 1645 Petr Habernal 304
Cimbálová muzika Šverc pondělí 1700 – 1745 Nela Unruhová 304
Komorní hra zobcových fléten pondělí 1410 – 1455 Ondřej Šimíček 306

 

  Výuka na pobočce v Hukvaldech

Povinné a povinně volitelné předměty

 ČAS ÚTERÝ
1400 – 1445
PHV, 1., 2. ročník
1450 – 1535
3., 4., 5. ročník
1535 – 1620
Pěvecký sbor
Vyučující Jana Hýlová

 

Výuka na pobočce ve Staré Vsi n. Ondř.

Povinné a povinně volitelné předměty

 ČAS ÚTERÝ PÁTEK
1200 – 1245 PHV, 1., 2. ročník  
1315 – 1400   3., 4., 5. ročník
Vyučující Jana Hýlová Jana Hýlová