Rozvrhy

Rozvrh výuky kolektivních předmětů pro školní rok 2016/2017

aktualizace rozvrhů ke dni 31. 8. 2016

Použité zkratky povinných kolektivních předmětů:

ZKRATKA NÁZEV PŘEDMĚTU ROČNÍK
PHV Přípravná hudební výchova přípravné studium
HH Hudební hrátky 1., 2. ročník
NaH Nauka o hudbě 3., 4., 5. ročník

Výuka na kmenové budově v Brušperku

PHV, HH, NaH

 ČAS PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA
1410 – 1455 3. ročník   2. ročník
1500 – 1545 1. ročník   PHV
1600 – 1645 2. ročník   1. ročník
1650 – 1735 5. ročník   4. ročník
Místo konání
Vyučující
učebna č. 311
Jana Hýlová

učebna č. 311
Jana Hýlová

Povinně volitelné předměty

PŘEDMĚT DEN ČAS VYUČUJÍCÍ UČEBNA
Pěvecký sbor pondělí 1515 – 1645 Pavel Konečný sál
Souborová hra středa 1600 – 1645 Petr Habernal *
Cimbálová muzika Šverc pondělí 1600 – 1645 Nela Unruhová 304
Komorní hra zobcových fléten středa 1600 – 1645 Ondřej Šimíček *

* bude upřesněno

  Výuka na pobočce v Hukvaldech

Povinné a povinně volitelné předměty

 ČAS ÚTERÝ
1400 – 1445
PHV, 1., 2. ročník
1450 – 1535
3., 4., 5. ročník
1540 – 1625
Pěvecký sbor
Vyučující Jana Hýlová

 

Výuka na pobočce ve Staré Vsi n. Ondř.

Povinné a povinně volitelné předměty

 ČAS ÚTERÝ PÁTEK
1200 – 1245 PHV, 1., 2. ročník  
1315 – 1400   3., 4., 5. ročník
Vyučující Jana Hýlová Jana Hýlová