Rozvrhy

Rozvrh výuky kolektivních předmětů pro školní rok 2018/2019

aktualizace rozvrhů ke dni 2. 9. 2018

Použité zkratky povinných kolektivních předmětů:

ZKRATKA

NÁZEV PŘEDMĚTU

ROČNÍK

PHV

Přípravná hudební výchova

přípravné studium

HH

Hudební hrátky

1., 2. ročník

NaH

Nauka o hudbě

3., 4., 5. ročník

 

Výuka na kmenové budově v Brušperku

PHV, HH, NaH

 ČAS

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

1320 – 1405

1. ročník

1410 – 1455

3. ročník

2. ročník

1500 – 1545

4. ročník

PHV

1600 – 1645

2. ročník

1. ročník

1650 – 1735

5. ročník

Místo konání
Vyučující

ZUŠ uč.č.311
Jana Hýlová

ZUŠ uč.č.311
Jana Hýlová

 

Povinně volitelné předměty

PŘEDMĚT

DEN

ČAS

VYUČUJÍCÍ

UČEBNA

Pěvecký sbor

pondělí

1600 – 1645

Jana Hýlová

311

Souborová hra

Petr Habernal

304

Cimbálová muzika Šverc

pondělí

1700 – 1745

Nela Dorotíková

304

Komorní hra zobcových fléten

Ondřej Šimíček

306

 

 

  Výuka na pobočce v Hukvaldech

Povinné kolektivní předměty

 ČAS

ÚTERÝ

1400 – 1445

PHV, 1., 2. ročník

1450 – 1535

3., 4., 5. ročník

Vyučující

Jana Hýlová

 

 

Výuka na pobočce ve Staré Vsi n. Ondř.

Povinné a povinně volitelné předměty

 ČAS

ÚTERÝ

ČTVRTEK

1205 – 1250

PHV, 1., 2. ročník

1315 – 1400

3., 4., 5. ročník

Vyučující

Jana Hýlová

Jana Hýlová