Zaměstnanci

Seznam pedagogických pracovníků

Bartolšicová Dita klavír bartolsicova@zusbrusperk.cz
Bílá Eva klavír bila@zusbrusperk.cz
Bílková Veronika, MgA. zpěv, HH, NaH
bilkova@zusbrusperk.cz
Czerný Martin kytara czerny@zusbrusperk.cz
Dorotíková Nela housle dorotikova@zusbrusperk.cz
Dvorská Šárka zpěv dvorska@zusbrusperk.cz
Foral Martin housle foral@zusbrusperk.cz
Habernal Petr flétna, trubka, pozoun habernal@zusbrusperk.cz
Hýlová Jana, Mgr. flétna, hoboj, HH, NaH, hylova@zusbrusperk.cz
Ježová Žaneta, Mgr. výtvarný obor jezova@zusbrusperk.cz
Klimešová Hana zpěv, klavír
Kubalová Petra, Mgr. klavír kubalova@zusbrusperk.cz

Pomklová Diana

cimbálová muzika

pomklova@zusbrusperk.cz

Przybylová Radana, MgA. housle przybylova@zusbrusperk.cz
Ramdan Adam cimbál ramdan@zusbrusperk.cz
Ranochová Věra housle
Rybnikářová Petra

HH, NaH, zpěv

rybnikarova@zusbrusperk.cz

Strakoš Jan, Mgr. klavír reditel@zusbrusperk.cz
Šimíček Ondřej flétna, klarinet, saxofon simicek@zusbrusperk.cz
Šimíčková Pavla flétna, příčná flétna simickova@zusbrusperk.cz
Štefková Monika klavír stefkova@zusbrusperk.cz
Talpová Veronika klavír, EKN talpova@zusbrusperk.cz

 

Seznam nepedagogických pracovníků

Mahďáková Zdeňka, Ing.
účetní ucetni@zusbrusperk.cz
Prokopová Helena školnice prokopova@zusbrusperk.cz