„Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat“.

                                                                                                 Anton Pavlovič Čechov

     Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk je škola s šedesátiletou tradicí, která poskytuje vzdělání v hudebním a výtvarném oboru. V hudebním oboru se snaží o co nejširší a vyváženou nabídku výuky hry na hudební nástroje a sólovému zpěvu. Zaměření výtvarného oboru je všeobecné s hlavním důrazem na plošnou tvorbu. Kromě kmenové budovy probíhá výuka také na pobočkách ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, na Hukvaldech a ve Fryčovicích.

     Výukou uměleckých oborů naši žáci získávají nejen znalosti a praktické dovednosti v daném oboru, ale rozvíjíme i jejich umělecké cítění, vedeme je ke vnímání a vytváření krásy, utváříme jejich vztah k hodnotám přírody a lidského umu v historii i současnosti. Vedeme žáky ke kulturně hodnotnému životu, tříbíme jejich umělecký vkus a vychováváme sebevědomé, vzdělané a společensky uvědomělé osobnosti.