Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
Koncert populární hudby
25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Umělecké obory > Hudební obor

Hudební obor

Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk již více než padesát let nabízí prostřednictvím zkušených a kvalifikovaných pedagogů kvalitní výuku na nejrůznější hudební nástroje. Hudební obor umožňuje žákovi využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i k osobnímu uměleckému sdělení. Děje se tak prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní poučené interpretace, poznávání hudební kultury a osvojení si základních teoretických znalostí.

V hudebním oboru můžete na naší škole studovat tato studijní zaměření:

Klávesové nástroje

  • hra na klavír, varhany, elektronické klávesové nástroje (keyboard)

Dechové nástroje

  • hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, hoboj, trubku, pozoun, lesní roh, tubu

Strunné nástroje

  • hra na housle, violu, kytaru, cimbál

Pěvecké oddělení

  • sólový zpěv

Souběžně s výukou hudebního nástroje, příp. sólového zpěvu, probíhá výuka hudebně-teoretických předmětů – tzv. oblast recepce a reflexe hudby. Ta je v naší škole koncipována do předmětu Hudební nauka po dobu pěti let (jedna hodina týdně). Po první dva ročníky se žáci mírně hravou formou (hry, písně, rytmické doprovody a cvičení, pohyb) seznamují se základy hudební teorie. Od třetího do pátého ročníku se pak věnují bližšímu a hlubšímu zkoumání hudební teorie a obohatí si přehled o hudebních dějinách a hudebním kulturním životě vůbec. Tento předmět umožní žákovi orientaci ve světě hudby. Poskytuje mu vědomosti, znalosti a zkušenosti, které žák prakticky využije ve své hudebně-interpretační praxi. Zároveň jej také učí, jak využít a přenášet zkušenosti a dovednosti z praxe do poslechu a celkového vnímání hudby. Hudební nauka se snaží vychovat interpreta a posluchače, který je schopen propojit hudební teorii s praxí a více tak hudbu prožít a pochopit.

Od 4. ročníku základního studia I. stupně je žák rozvíjen nejen jako sólista, ale také jako spoluhráč v komorní a souborové hře nebo ve sborovém zpěvu. Tato oblast výuky kolektivní interpretace nabízí žákům zapojení v různých komorních seskupeních a instrumentálních souborech, pěveckých sborech, čtyřruční hře. V průběhu studia má žák možnost poznat i více hudebních souborů. Přehled hudebních souborů školy naleznete na stránce Hudební soubory.