Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
Koncert populární hudby
25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče a žáky > Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2024/2025

V souladu s § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 8 vyhlášky č. 70/2019 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 71/2005 Sb., stanovuji úplatu za vzdělávání ve školním roce 2024/2025 v následující výši:

Hudební obor

Zaměření Cena za pololetí
Přípravné studium k 1. a 2. stupni  
- bez individuální výuky nástroje nebo zpěvu 700 Kč
- s 0,5 hodinou individuální výuky 1000 Kč
- s 1 hodinou individuální výuky 1500 Kč
Individuální výuka 1500 Kč
Skupinová výuka 1000 Kč 
Hra na cimbál 1000 Kč 
Další studijní zaměření v hudebním oboru 1000 Kč 
Studium pro dospělé - pracující 3000 Kč 

Výtvarný obor

Zaměření Cena za pololetí
Výtvarná školička 900 Kč
Výtvarná tvorba 1300 Kč

 

Úplata za vzdělávání (školné) se hradí ve dvou splátkách, za 1. pololetí nejpozději k 15. září 2024 a za 2. pololetí nejpozději k 15. únoru 2025.

Informace o platbě jsou zákonným zástupcům odeslány e-mailem na začátku každého pololetí. Při platbě je nutné uvést variabilní symbol a příjmení žáka. Pozornost věnujte správnému zadání variabilního symbolu, který se mění každé pololetí.

Rozložení úhrady do více splátek (měsíční splátkový kalendář) lze pouze po dohodě s ředitelem školy.

Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku bez závažných důvodů, úplata za vzdělávání se nevrací.

Ukončí-li (nebo přeruší-li) žák vzdělání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Úplata za vzdělávání